Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

Najtańsza oferta na prąd dla GZM przewyższa plany Metropolii o 100 mln zł!

Jarek Adamski
Jarek Adamski

Członkowie grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, utworzonej pod kątem zakupu blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w ciągu dwóch lat, zdecydowali, że mimo ceny wyższej niż spodziewana o ponad 100 mln zł, chcą rozstrzygnąć trwający przetarg.

Przy budżecie zamówienia 492,5 mln zł brutto najtańsza oferta, złożona przez Tauron, opiewa na 597,3 mln zł. Kolejne oferty złożyły: PGE (624,4 mln zł brutto), Veolia (634,3 mln zł) oraz Energa (679,6 mln zł). Oferty otwarto z końcem września br. W piątek biuro prasowe GZM podało, że członkowie grupy jednogłośnie zdecydowali, aby rozstrzygnąć przetarg.

W uzasadnieniu decyzji przedstawiciele GZM ocenili, że unieważnienie przetargu mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem, że w powtórzonym postępowaniu ceny byłyby jeszcze wyższe. „Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie drożej, ale nie sądziliśmy, że mówimy o takiej skali” – zaznaczyła cytowana w informacji dyrektor departamentu projektów i inwestycji GZM Karolina Mucha-Kuś.

„Niemniej decyzja grupy zakupowej jest w naszej ocenie najlepszym rozwiązaniem. Jego ponowienie nie dałoby nam żadnej gwarancji, że uzyskamy tańsze oferty. W przeszłości zdarzało nam się, że w podobnej sytuacji decyzje o powtórzeniu postępowania nie przyniosły zakładanego efektu” – podkreśliła Mucha-Kuś.

W związku z decyzją członków grupy zakupowej urząd metropolitalny na początku przyszłego tygodnia przekaże zamawiającym indywidualne wyliczenia dotyczące wzrostu kosztów. Muszą one zostać uwzględnione w ich planach budżetowych na następne dwa lata. Prace wznowi również komisja przetargowa, która oceni złożone oferty.

Grupę zakupową energii elektrycznej tworzą gminy z GZM i spoza jej granic. Na liście znajdują się też starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe – w sumie 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Energia elektryczna będzie trafiała m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów, spółek i zakładów komunalnych, TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa obejmuje również Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz związane z nim instytucje. Stąd wśród odbiorców znajdą się nie tylko Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z Sosnowca czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ale też instytucje regionalne, m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie czy ZOO w Chorzowie.

W informacji Metropolii nt. ogłoszenia przetargu z końca sierpnia br. wartość zamówienia na lata 2022-2023 oszacowano wstępnie na blisko 530 mln zł.

Samorządy Metropolii grupowo kupują energię elektryczną od wielu lat. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-2021). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto, wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

W 2019 r. GZM rozstrzygnęła też przetarg na wspólny zakup blisko 225 gigawatogodzin (GWh) gazu w latach 2020-21 dla grupy 25 miast i gmin GZM chcących zakupić paliwo dla 66 jednostek. Szacunkową wartość tego zamówienia określono pierwotnie na ok. 46,7 mln zł. We wspólnym przetargu spółka PGNiG Obrót Detaliczny zaoferowała cenę 38,3 mln zł brutto.

Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu grupy zakupowej paliwa gazowego. Przygotowywane jest też powołanie grupy zakupowej samochodów elektrycznych. Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada bowiem na samorządy obowiązek stopniowej elektryfikacji floty.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i transportem publicznym; obecnie jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.(PAP)

Newsletter