Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

Rating A2. Polska gospodarka odporna na COVID?

Wojciech Janocha
Wojciech Janocha

Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A2”. Perspektywa ratingu w dalszym ciągu jest stabilna – podała agencja w komunikacie.

Moody’s podkreślił wyjątkową odporność polskiej gospodarki na kryzys wywołany COVID-19, jej korzystną strukturę i konkurencyjność – ocenił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Według agencji ocena ratingowa równoważy następujące czynniki:

– odporność polskiej gospodarki jest główną silną stroną oceny kredytowej. Polska zanotowała niewielki spadek PKB w trakcie szoku Covid-19, w porównaniu do państw z koszyka;

– Polska posiada silne wskaźniki fiskalne oraz sprzyjającą strukturę zadłużenia, co równoważy wzrost długu rządowego, wynikający z pandemii, i jego wpływ na siłę fiskalną;

– nadal widać wyzwania dla wciąż ogólnie solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w kontekście niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Zdaniem Moody’s stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka dla profilu kredytowego.

Moody’s podtrzymał prognozy z początku kwietnia zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

Presja na wzrost ratingu mogłaby się pojawić, jeżeli rządzący w Polsce skutecznie sprostaliby wyzwaniom związanym z wycofywaniem pandemicznych środków pomocowych w odpowiednim czasie. „Taka ścieżka działania z jednej strony gwarantowałaby zrównoważona odbudowę, a z drugiej obniżyłaby ryzyko utrzymania wsparcia przez zbyt długi czas” – napisano.

Moody’s podkreślił wyjątkową odporność polskiej gospodarki na kryzys wywołany COVID-19, jej korzystną strukturę i konkurencyjność – ocenił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński (PAP)

Newsletter