Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

„Dronem w smog – dbamy o jakość powietrza w Ustroniu” – nowy ustroński program walki ze smogiem

Przemysław Wojtasik
Przemysław Wojtasik

Miasto Ustroń podpisało umowę z LTA Design na przeprowadzenie badania niskiej emisji za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (drona) w ramach akcji prewencyjnej pt. ”Dronem w smog- dbamy o jakość powietrza w Ustroniu”. Zakres zadania obejmuje:

Przeprowadzenie 7 sesji pomiarowych w poszczególnych dzielnicach Miasta Ustroń tj. Nierodzim, Hermanice, Lipowiec, Polana  Poniwiec, Centrum, Zawodzie. W ramach wykonywanych pomiarów jest wykonywana analiza następujących związków chemicznych:

– HCL

– CH2O

– LZO

– Pył zawieszony PM1, PM2.5, PM 10,

– NH3.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskamy realny wynik zanieczyszczenia powietrza w danych dzielnicach. Mimo, że cała akcja ma wymiar edukacyjny, to jeżeli podczas akcji zostanie stwierdzony przypadek spalania odpadów –automatycznie zostanie powiadomiona Straż Miejska. Drony wyposażone w najnowocześniejsze sensory mogące wykryć spalanie odpadów i innych substancji nie dopuszczonych do przetwarzania termicznego w instalacjach do tego nie przeznaczonych.

Kontrole antysmogowe z wykorzystaniem BSP (dronów)

Wykorzystanie BSP umożliwia weryfikację nawet kilkudziesięciu palenisk w ciągu zaledwie dwóch godzin lotu i przy dobrej kalibracji urządzeń pomiarowych wskazuje z dużą pewnością paleniska, w których mogło dojść do złamania prawa.

Zastosowanie dronów z zestawem sensorów pozwala na skuteczne egzekwowanie postanowień uchwał antysmogowych i zakazu spalania odpadów oraz umożliwiają ograniczenie kosztów kontroli.

Ta niewątpliwie „bezinwazyjna” metoda prowadzi z jednej strony do zwiększenia efektywnych kontroli, z drugiej eliminuje niepotrzebne interwencje funkcjonariuszy Straży Gminnej (Miejskiej) na posesjach i w domach tych mieszkańców, którzy nie spalają odpadów ograniczając do minimum działania wymagające bezpośredniego zbadania (pobrania próbek z paleniska) przez upoważnioną osobę.

Walka z ubóstwem energetycznym

Bezzałogowe Statki Powietrzne umożliwiają szybką i skuteczną analizę dużego obszaru, uławiają wytypowanie osiedli, domów, stanowiących poważne zagrożenie dla jakości powietrza.

Jednocześnie pozwolą na zdiagnozowanie problemu ubóstwa energetycznego i zaplanowanie skutecznych interwencji: doradztwo energetyczne, w tym informacja na temat dostępnych form finansowania wymiany kotła czy termomodernizacji w ramach Programu Czyste Powietrze, Stop Smog czy lokalnych programów wsparcia oraz przygotowanie odpowiednich instrumentów finansowych.

Przeprowadzenie diagnozy wskazuje kluczowe obszary (konkretne budynki) odpowiedzialne za zwiększoną emisję zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze. Na podstawie zdobytej wiedzy JST może zaproponować skuteczne interwencje (dofinansowanie wymiany pieca czy termomodernizację – synergia z krajowym Programem Czyste Powietrze, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz poprawę jakości powietrza).

Newsletter