Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

Siewierz pokazuje, że można sprawnie zarządzać samorządem, nawet bez większego wsparcia państwa

Jarek Adamski
Jarek Adamski

Połowa kadencji to zawsze dobry czas na podsumowania. Tego co się udało, a na co przyjdzie jeszcze poczekać. Wielkiej polityki w samorządach nie ma, jest za to zobowiązanie i ciężka praca dla mieszkańców. Jak wypada połowa kadencji w wykonaniu burmistrza Zdzisława Banasia?

Stabilny budżet, rozsądne inwestycje

W 2018 roku, przygotowując się do wyborów samorządowych, przedstawiłem mój program wyborczy. Stanowił on nie tylko wizję zarządzania naszą gminą, ale był również szczegółowym i wielowymiarowym planem rozwoju miasta i wszystkich sołectw – mówi burmistrz Banaś.

Siewierz na wielkie wsparcie ze strony rządowych programów nie może liczyć. Co może zaskakiwać. Pomoc płynie jednak ze Starostwa będzińskiego, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nie brak też unijnych środków, które do miasta trafiają. Na szczęście, bo miasto i jego mieszkańcy chcą się rozwijać.

Zwłaszcza, że Siewierz to znakomite miejsce dla turystyki. Walory miasta znane są od lat, a chętnych do odwiedzania Siewierza i przepięknego Zamku nie brakuje. Tak też jest, mimo obostrzeń i pandemii w okresie wiosny i lata. I oby tylko w kolejnych miesiącach można było normalnie funkcjonować – życzą sobie władze miasta. Wspierające wydarzenia na Zamku Siewierskim, ale także dbające o odbudowę i konieczne remonty w tym niezwykłym miejscu, przyciągającym tłumy każdego roku.

Zamek w Siewierzu.

Oferta dla najmłodszych i ich rodziców

Ostatnie lata to wymagający czas dla nas wszystkich. To także trudny czas dla polskiej samorządności. Wprowadzane przez rząd reformy ograniczają wpływy do lokalnych budżetów miast i gmin. Jednocześnie nakładają na samorządy nowe zobowiązania – podkreśla burmistrz Banaś.

Mimo tego gmina dzięki odpowiedniemu zarządzaniu realizuje budowę nowej siedziby przedszkola publicznego w Siewierzu.

– Najmłodsi mieszkańcy już od nowego roku szkolnego będą mogli uczęszczać do nowoczesnej placówki w pełni przystosowanej do potrzeb dzieci objętych kształceniem specjalnym. Inwestycja, której koszt opiewa na kwotę blisko 16 mln złotych – podkreśla włodarz miasta.

Nowoczesne przedszkole w Siewierzu.

Ponad 1,2 mln zł pochodzi z unijnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO woj. śląskiego. Metropolia dołożyła kolejne 1,6 mln zł plus dodatkowe środki na budowę instalacji fotowoltaicznej dla przedszkola. O dziwo mimo próśb, rząd nie znalazł wolnych środków na ten cel. Choć premier Mateusz Morawiecki mocno podkreśla wsparcie państwa na rzecz budowy nowych żłobków i przedszkoli.

To nie koniec oświatowych inwestycji. We wrześniu otwarty zostanie pierwszy samorządowy żłobek w Siewierzu. Inwestycja, której budowa i wyposażenie stanowi koszt ponad 800 tys. złotych, uzyskała dofinansowanie w wysokości 649 tys. zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu Maluch Plus.

Żłobek pozwoli na opiekę nad grupą 20 dzieci w wieku do 3 lat. W kolejnych latach ma się powiększyć.

W drogi musimy inwestować

Jedną z najważniejszych obietnic władz była poprawa stanu niezbędnej infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej.

Współpraca z Zarządem Powiatu Będzińskiego w tej kadencji przyniosła efekty w postaci wyremontowanych dróg powiatowych na ulicach Zagłębiowskiej, Krakowskiej, 11 listopada i Towarowej w Siewierzu, ul. Kazimierzówka w Dziewkach oraz drogi powiatowej w Nowej Wiosce – mówi burmistrz Banaś.

Ulica Zagłębiowska.

To nie koniec, bo wybudowany został nowy most nad rzeką Mitręgą, przy współudziale finansowym powiatu i gminy. Niebawem zakończą się prace projektowe mające na celu modernizację i remonty najczęściej uczęszczanych dróg na terenie gminy.

To ważne, dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy przyjeżdżają do Siewierza.

Polityka rozwoju naszej gminy, oparta na realizowaniu przedsięwzięć służących wszystkim mieszkańcom będzie kontynuowana w drugiej połowie kadencji. Przygotowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych i już dziś intensywnie pracujemy nad  pozyskiwaniem funduszy na ich realizację, z wykorzystaniem nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 – podkreśla burmistrz tego miasta.

W efekcie są już projekty przebudowy ulic Targowej, Sikorskiego, Piłsudskiego, czy Placu Strażackiego. A to tylko część planowanych inwestycji.

Przed miastem także budowa kanalizacji na „Piwonii” w Siewierzu, ale także w południowo-wschodniej części miasta.

Wsparcie dla sołectw

W budżecie Gminy Siewierz od kilku lat wyodrębniane są środki na fundusz sołecki we wszystkich sołectwach. Fundusz ten można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju Gminy oraz na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.

W zgodzie z potrzebami mieszkańców

Wyzwaniem dla samorządów jest stała modernizacja infrastruktury, tak by z jednej strony wydawać coraz mniej np. na oświetlenie, a z drugiej by mieć pieniądze na inne niezbędne cele. To stąd kolejne budynki poddawane są termomodernizacji, a przy drogach wymieniane jest oświetlenie.

Gmina inwestuje także w walkę ze smogiem, wspiera wymianę pokryć dachowych, czy pieców.

Miasto wspiera inicjatywy zarówno te związane ze sportem i klubami działającymi na terenie gminy, jak i buduje kolejne place zabaw. Nie brak środków na wsparcie dla inicjatyw edukacyjnych.

Co ważne Siewierz ma dużą i ciekawą ofertę dla seniorów. Szereg inicjatyw pozwala na łączenie pokoleń, wzajemną edukację i rozrywkę.

To także oferta kulturalna, związana z turniejami, jarmarkami, wydarzeniami na Zamku Siewierskim, czy spektaklami teatralnymi w siewierskim domu kultury.

Bardzo istotnym zadaniem miasta, o którym się nie zapomina jest kwestia bezpieczeństwa. Zakup łodzi ratunkowej, auta dla Straży Pożarnej, czy defibrylatorów to tylko część tego, co gmina oferuje swoim mieszkańcom i służbom. To także dofinansowanie zakupu nowych aut dla policji, ale także wsparcie szpitala powiatowego w Czeladzi.

Celem zaspokojenia potrzeb socjalnych wzbogacamy gminny zasób mieszkaniowy w postaci powstających lokali komunalnych przy ulicy Bema w Siewierzu. Chcielibyśmy również utworzyć dom pomocy społecznej w Gołuchowicach oraz ośrodek zdrowia – podkreśla burmistrz.

Priorytety na kolejne lata


Wśród priorytetów, być może najważniejszy dla mieszkańców jest stan niezbędnej infrastruktury – komfortowe drogi i ścieżki rowerowe oraz sieć kanalizacyjna. Wszystko to znajduje się w naszym planie rozbudowy. Obecnie trwają już prace projektowe mające na celu modernizację i remonty najczęściej uczęszczanych dróg powiatowych na ulicach Piłsudskiego, Bohaterów, Częstochowskiej, 3 Maja oraz Bema w Siewierzu, jak również wielu dróg gminnych.

Nowa sieć kanalizacyjna oraz inwestycje w infrastrukturę drogową.– Wierzę, że uda się nam pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację kolejnych inwestycji, przyczyniających się do rozwoju Miasta i Gminy Siewierz i służących poprawie jakości życia mieszkańców – podkreśla burmistrz Siewierza.

I dodaje, że już dziś miasto pracuje nad pozyskiwaniem funduszy na realizację nowych zadań z wykorzystaniem nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

– W ostatnim czasie zgłosiliśmy szereg propozycji do zrealizowania z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, w ramach kontraktu programowego województwa śląskiego. Wykazanie potrzeb to pierwszy etap związany z przygotowaniem do podziału funduszy europejskich, jednak dziś nie wiemy jeszcze, które spośród zaplanowanych zadań zdobędą uznanie i pozwolą nam pozyskać środki na dofinansowanie ich realizacji – mówi Zdzisław Banaś.

Inwestycje dla mieszkańców to jeden z priorytetów w Siewierzu.

Miasto w dalszym ciągu chce rozwijać odnawialne źródła energii oraz dbać o ekologię, przygotowując program dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła.

– Pragniemy stworzyć nowe miejsca rekreacji, wybudować basen przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. W perspektywie chcielibyśmy zagospodarować dalszy teren parku miejskiego, zaadaptować zamkowe błonia oraz przeprowadzić kolejne prace konserwatorskie na siewierskim zamku, stanowiącym wizytówkę Gminy Siewierz – podsumowuje burmistrz Banaś.

Podsumowanie połowy kadencji wypada dla władz Siewierza dobrze. Zapowiedzi na kolejne 2,5 roku są dla mieszkańców i gości obiecujące. Jeśli realizacja planów się powiedzie miasto i jego mieszkańcy tylko zyskają.

Newsletter