Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite

Warsztaty z doradztwa zawodowego w tyskich szkołach

Jarek Adamski
Jarek Adamski

Od października uczniowie klas VIII tyskich szkół podstawowych biorą udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego finansowanych ze środków budżetu miasta.

Warsztaty prowadzone są w 2 różnych wariantach.

– Pierwszy wariant – 2-etapowy to 3-godzinne warsztaty w grupach 15-osobowych, które mają na celu przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych (wraz z omówieniem wyników), rozwój umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji i zasobów osobistych, przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz poszerzenie wyobrażeń o pracy w różnych dziedzinach – mówi Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Drugi etap to 3-godzinne sesje coachingowe w grupach 5-osobowych. Podczas rozmowy z doradcą zawodowym/coachem kariery uczniowie  mogą doprecyzować swój indywidualny kierunek czy zawód.

Drugi wariant, nieco krótszy – to coaching wyborów zawodowych prowadzony w 5-osobowych grupach warsztatowych. W czasie 3-godzinnych spotkań z coachemuczniowie będę doprecyzowywać swój indywidualny kierunek czy zawód. Metoda pracy oparta jest na koncepcji „Action learning”, wykorzystywanej w korporacjach międzynarodowych.

– Szkoły w większości przypadków wybierają wariant drugi jako bardziej atrakcyjny programowo, zindywidualizowany ora stwarzający przestrzeń do otwierania się i dzielenia refleksjami przez nastolatka – dodaje dyrektor Gnacik.

Z tego typu cyklu zajęć młodzież może korzystać w Tychach od kilku lat. Prowadzi je Pracownia Rozwoju Wzrastam z Tychów. Koszt tegorocznej edycji to prawie 100.000 zł.

Newsletter