Portal finansowany przez społeczność Logo Patronite
Michał Kaczmarczyk
Autor Czyż Tak!

Michał Kaczmarczyk

Prof. ucz. dr hab. Michała Kaczmarczyk – politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie publiczne, prawo konstytucyjne, komunikacja społeczna), profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas i rektor tej uczelni od 2014 roku. Ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje badania prowadził m.in. w USA, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Doradca prywatnych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Autor blisko stu publikacji naukowych, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki na temat roli public relations w budowaniu kapitału społecznego. W 2015 roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Oprócz pracy akademickiej jest sędzią społecznym – ławnikiem Sądu Okręgowego w Katowicach (orzeka w wydziale karnym). W przeszłości dziennikarz mediów lokalnych, wydawca i rzecznik prasowy.